ขอเชิญเข้าร่วมงานครุศาสตร์วิชาการ และการประชุมนานาชาติ

10th International DEPISA Conference and Workshop “The Challenge of Professional Development in 21st Century: The Importance of Investigation Professional Practice”

ระหว่างวันที่ 27 - 29 กรกฎาคม 2559

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช1. กรอบงานครุศาสตร์วิชาการ และการประชุมนานาชาติ DEPISA

2. กำหนดการงานครุศาสตร์วิชาการ และการประชุมนานาชาติ DEPISA

3. การเตรียมบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในงานครุศาสตร์วิชาการ

4. กำหนดการนำเสนอบทความวิจัยงานครุศาสตร์วิชาการครั้งที่ 8

ครุศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 8

โครงการครุศาสตร์วิชาการ เป็นโครงการหนึ่งในพันธกิจด้านบริการวิชาการแก่สังคมของคณะครุศาสตร์ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นมา ครุศาสตร์วิชาการในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 8 ในหัวข้อ การเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ: ความท้าทายของการผลิตและพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ นักศึกษา

More Info

10th International DEPISA Conference and Workshop

is an acronym for Developing Educational Professionals in Southeast Asia. The group has developed from a project funded by the Australian government in 2010. Since the first DEPISA meeting in Sydney ten other meetings have been held in various universities in Thailand, Indonesia, Laos and Vietnam.

More Info

Register/ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่นี่ โดยสามารถเลือกการลงทะเบียนได้ 2 รูปแบบ แบบผ่านเว็บ และแบบส่งเอกสารเข้าร่วมมายังคณะครุศาสตร์ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ตามลิ้งค์ข้างล่าง

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานโดยส่งเอกสาร แบบฟอร์มลงทะเบียน

แบบฟอร์มลงทะเบียนอบรมหลักสูตรระยะสั้น

ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์/Register via website

More Info